Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. www.babysling-bg.com е уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма Позитивни идеи ЕООД.
 2. На сайта се предлагат продукти, на които фирма Позитивни идеи ЕООД е производител и продукти, на които фирмата е разпространител.
 3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти, връзки към полезни страници на производители, търсачка, които фирмата предлага.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 5. Позитивни идеи ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате Позитивни идеи ЕООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.
 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в техния профил.
 3. Позитивни идеи ЕООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
 4. Позитивни идеи ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които не са налични в склада на фирмата, и са само чрез заявка или с доставка за определен период.
 5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта. Подробните детайли на продуктите съдържат кратко и детайлно описание, името на производителя, снимка и цена.
 6. Указаната цена е за 1 бр. в лева. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
 7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Позитивни идеи ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail.
 9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 10. Чрез натискане на бутона “ИЗПРАТИ”, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и Позитивни идеи ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
 11. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва от Позитивни идеи ЕООД или куриерска фирма, наета от нас на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща на Позитивни идеи ЕООД или в офиса на куриера до поискване от потребителя.
 2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение.
 4. Позитивни идеи ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
  • видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
  • стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
  • цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  • не е спазен срока на доставка.
 2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
 3. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
 4. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.
 5. По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Позитивни идеи ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение Позитивни идеи ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Позитивни идеи ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).
 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.
 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

 1. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
 3. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Позитивни идеи ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.babysling-bg.com.
 4. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 5. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 6. Позитивни идеи ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 7. Позитивни идеи ЕООД се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Цени за доставка

Доставка до София:

Доставката на поръчаните продукти се извършва с куриер. Цената за доставка зависи от общото тегло на поръчаните артикули и искания срок на доставка. Стандартно пратките се доставят на адреса на клиента в рамките на 2 работни ден след потвърждаване на поръчката.  При този срок цената за пратка до 1 килограм е 4,00 лв.
В зависимост от текущото натоварване е възможно стоката да бъде доставена и по-бързо, без това да променя цената. При поръчка на артикул, който не е наличен към момента на поръчката срокът за доставка започва да тече от момента, в който артикулът е наличен в склада на Позитивни идеи ЕООД. В тези ситуации представител на Позитивни идеи ЕООД ще се свърже с клиента, за да го информира за забавянето и да получи одобрение от клиента или отказ от поръчката.

Доставка до населено място в България извън София:

Доставката на поръчаните продукти се извършва с куриер. Цената за доставка зависи от общото тегло на поръчаните артикули и искания срок на доставка. Стандартно пратките се доставят на адреса на клиента в рамките на 2 работни дни след потвърждаване на поръчката. При този срок цената за пратка до 0.5 килограм е 5,50 лв.
В зависимост от текущото натоварване е възможно стоката да бъде доставена и по-бързо, без това да променя цената. При поръчка на артикул, който не е наличен към момента на поръчката срокът за доставка започва да тече от момента, в който артикулът е наличен в склада на Позитивни идеи ЕООД. В тези ситуации представител на Позитивни идеи ЕООД ще се свърже с клиента, за да го информира за забавянето и да получи одобрение от клиента или отказ от поръчката.

В случай, че желаете друг срок на доставкa (бърза или експресна поръчка), моля да опишете това в полето за коментар и/или да ни се обадите на телефон 0882 597485, за да изпълним поръчката Ви с приоритет пред останалите. Допълнително ще Ви информираме за цената на доставка.

Доставка извън България:

Доставката на поръчаните продукти се извършва с Български пощи (или куриер по избор на клиента). Цената и сроковете за доставка се определят индивидуално за всяка поръчка в зависимост от държавата на получателя.